[ MARATHI MEDIUM ]
ROLL OF HONOUR
 

YEAR

NAME OF S.S.C.TOPPER

PERCENT

STU. APPEARED

STU. PASSED

SCHOOL RESULT

2015 Ms.Anuja Vijay Gawade. 94.20 75 74 98.66
2014 Ms.Pednekar Priya Gajanan 89.80% 60 60 100
2013 Mst.Shaikh Mohammad Shoib Nawaz 85.80% 53 53 100
2012 Mst.Viraj Dicholkar 88.91% 52 51 98
2011 Ms.PATIL SONAL GAJANAN 91.64% 60 58 96.67
2010 Ms.GAPAT BHAGYASHREE NAMDEV 91.09% 48 47 97.91
2009 Mst.MANE PAWAN RAMCHANDRA 91.69% 41 40 97.56
2008 Ms.CHALKE MANASI RAVINDRA 89.69% 52 50 96.15
2007 Ms.BHILARE PRIYANKA GOPICHAND 90.76% 32 30 93.75
2006 Mst.PARAB MADAN SURYAKANT 73.33% 21 19 90.47